KOULUTUKSET
kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille

Näkökulmia, tietoa ja yhdessä jakamista

Kaipaako työyhteisönne pysähtymistä työn sisällön ja sen haasteiden äärelle, tietoa työhön liittyvien voimavarojen löytämisestä ja käyttöönotosta, hallinnantunteesta työssä tai kenties uusien toimintatapojen pohtimista? Tarjoamme teille koulutusvaihtoehtoja oman koulutuksemme ja työkokemuksemme pohjalta. Koulutukset soveltuvat hyvin esim. opettajien Kiky-päiviin. Alla esimerkkejä koulutuksistamme:

 1. Työ hallintaan lapsen haastaessa
  Koulutuksessa käsitellään työntekijän kokemusta työtilanteissa, joissa lapsi koetaan haastavana. Koulutus sisältää haastavien tilanteiden käsitteellistämistä sekä lapsen että työntekijän näkökulmista ja keinoja työn hallintaan haastavissakin tilanteissa.
 2. Työyhteisön voimavarat käyttöön
  Miten työyhteisön omia voimavaroja voidaan hyödyntää työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi? Koulutuksessa tunnistetaan työyhteisönne voimavarat ja löydetään keinoja hyvien käytäntöjen ja kokemusten yhteiseen jakamiseen.
 3. Tukena muutoksessa
  Onko työyhteisössänne tapahtumassa muutoksia? Pohditteko, miten muutos käännetään voima-varaksi? Tässä koulutuksessa fasilitoidaan muutoksen luomista. Tämä koulutus räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaan ja hinnoitellaan erikseen.

Kaikissa koulutuksissa on luento-osuus, toiminnallisuutta ja yhteistä keskustelua. Koulutusten kesto on 1,5–4 tuntia. Koulutuksen pituus ja sisältö on muokattavissa toiveidenne mukaan.

Hinnat: 1,5–2 tunnin koulutus 1. ja 2. koulutus-kokonaisuudessa maksaa 900 e + alv 24% (sis. kaksi kouluttajaa, matka-ajat ja valmistelun).

Palautetta aiemmista koulutuksistamme:

 • Aihetta käytiin läpi käytännönläheisesti
 • Toimiva keskusteleva ilmapiiri
 • Koulutuksen vaihtelevat työtavat pitivät hyvin mielenkiinnon yllä
 • Kouluttajat olivat luontevia, positiivisia ja iloisia
 • Kouluttajien ja osallistujien välinen vuorovaikutus toimi
 • Kouluttajien keskinäinen vuorovaikutus antoi mukavan lisän koulutukselle, mukava kuunnella ja olla läsnä
 • Itseäni voimaannutti yhteinen jakaminen ja pohtiminen ja sen kuuleminen, miten muut toimivat haastavissa tilanteissa

Kouluttajat

Orvokki Julkunen ja Kaisa-Maria Pihlava.

Orvokki Julkunen

 • laillistettu psykologi, PsM sekä diakoni-sosionomi AMK
 • työ koulupsykologina 2013–2019 ja neuvolapsykologina 2019–
 • aiempi työkokemus nuorisotyöntekijänä sekä perhetyöntekijänä haastavissa elämäntilanteissa elävien lasten ja aikuisten parissa
 • kokemusta lapsien ja koulun työntekijöiden haasteiden ratkomisesta

Kaisa-Maria Pihlava

 • laillistettu psykologi, PsM, työterveyspsykologi, teologian tohtori
 • työ mm. varhaiskasvatuksen psykologina 2016–2018, työterveyspsykologina 2018–
 • aiempi työkokemus mm. työ- ja organisaatiopsykologian tutkijana
 • kokemusta työyhteisöjen ja työntekijöiden työn kehittämisestä varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa

Yhteydenotot

kaisa-maria@psykologipihlava.fi